top of page
BANNER SITE1-01.png

HUISREGELS

Om de orde en veiligheid tijdens het gehele weekend te waarborgen, gelden onze huisregels. Indien je je bevindt op het terrein van Kermis Averlo ben je verplicht je aan de huisregels te houden. 

1

Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, wij kunnen er  naar vragen. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft kunnen we u de toegang weigeren      

2

Er wordt mogelijk gevisiteerd/gefouilleerd

3

Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar.

4

Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

5

Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

6

Het is verboden om te roken in de tent

7

Het is verboden om (soft)drugs en/of lachgas te gebruiken of in uw bezit te hebben.

8

De verkoop van (soft) drugs en/of lachgas is niet toegestaan.

9

Het is verboden om (vuur) wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.

10
 

 Bij het aantreffen van drugs en/of (vuur)wapens worden deze direct in beslag genomen.

11
 

 Bij het aantreffen van drugs en/of (vuur)wapens worden deze direct in beslag genomen.

12
 

Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.

13
 

U dient uw medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.

14
 

De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

15
 

Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond de feestlocatie kan de organisatie, de beveiliging, de politie of het personeel u de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

16
 

De organisatie, eigenaar van de locatie, of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële- dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

17
 

Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

18
 

Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen.

19
 

Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

20
 

U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

21
 

Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden

22
 

Het toegangsbewijs mag niet gebruikt worden voor commerciële en/of promotionele doeleinden zonder toestemming van de organisatie.

23
 

Geen groepskenmerkende en/of negatieve sfeerbepalende kleding.

bottom of page