Huisregels Kermis Averlo

• Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, wij kunnen er  naar vragen. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft kunnen we u de toegang weigeren                        
• Er wordt mogelijk gevisiteerd/gefouilleerd
• Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar.
• Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
• Het is verboden om te roken in de tent
• Het is verboden om (soft)drugs en/of lachgas te gebruiken of in uw bezit te hebben.
• De verkoop van (soft) drugs en/of lachgas is niet toegestaan.
• Het is verboden om (vuur) wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.
• Bij het aantreffen van drugs en/of (vuur)wapens worden deze direct in beslag genomen.
• Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
• U dient uw medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
• De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
• Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond de feestlocatie kan de organisatie, de beveiliging, de politie of het personeel u de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
• De organisatie, eigenaar van de locatie, of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële- dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
• Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
• Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen.
• Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
• U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
• Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden
• Het toegangsbewijs mag niet gebruikt worden voor commerciële en/of promotionele doeleinden zonder toestemming van de organisatie.
• Geen groepskenmerkende en/of negatieve sfeerbepalende kleding.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.